Garantie

BattDepot.com garandeert aan de klant dat zijn producten vrij zijn van gebreken qua materialen en vakmanschap, die van invloed zijn op normaal gebruik, voor een periode vanaf de leverdatum.

Voor de garantieperiode van één (1) jaar vanaf de datum van levering, zal BattDepot.com onderworpen zijn aan inspectie, de reparatie van de defecte batterij of het vervangen door een nieuwe of gereviseerde eenheid. De teruggave moet vergezeld gaan van een RMA-nummer (Return Materials Authorization). (Voor informatie over het verkrijgen van een RMA-nummer, zie "RMA-procedures") en de klant is verantwoordelijk voor de verzending en eventuele andere kosten bij het terugzenden van het defecte product(en) naar BattDepot.com in een beschermde verpakking.

Deze garantie geldt niet voor normale slijtage van producten. Oplaadbare batterijen die niet 100% het originele laadvermogen bereiken, worden NIET gedekt door deze garantie. (Voor meer informatie over de oplaadbare batterijgarantie, zie ("Garantie voor oplaadbare batterijen").

Deze garantie geldt niet voor normale slijtage van producten. Oplaadbare batterijen die niet 100% het originele laadvermogen bereiken, worden NIET gedekt door deze garantie. (Voor meer informatie over de oplaadbare batterijgarantie, zie ("Garantie voor oplaadbare batterijen"). Deze garantie geldt niet voor schade, fouten, defecten of disfunctioneren als gevolg van externe oorzaken, inclusief ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, elektrische problemen, onderhoud niet toegestaan door BattDepot.com, gebruik en/of opslag en/of installatie niet in overeenstemming met productinstructies, het vervallen van vereist preventief onderhoud, overmacht, brand, overstroming, oorlog, gewelddadigheid of een soortgelijk voorval; elke poging door een andere persoon dan het personeel van BattDepot.com of iemand die door BattDepot.com is gemachtigd, de producten en problemen die zijn veroorzaakt door gebruik van onderdelen en componenten die niet door BattDepot.com worden geleverd, aan te passen, te repareren of te ondersteunen.

Garantie oplaadbare batterijen

BattDepot.com biedt vanaf de leverdatum een beperkte garantie tegen abnormale afbraak op oplaadbare batterijen. Naar goeddunken van BattDepot.com repareren of vervangen wij de batterij als onze technicus het heeft getest en heeft bepaald dat de batterij in feite defect is. Let op dat, aangezien oplaadbare batterijen herbruikbare producten zijn, de garantiedekking op oplaadbare batterijen beperkt is tot het niet in staat zijn om de lading te behouden (als de batterij niet zal opladen).

Oplaadbare batterijen hebben normaal gesproken een beperkte laad- en ontlaadcyclus tussen 400 ~ 1000 cycli, afhankelijk van de toepassing en het gebruikspatroon van het individu. De capaciteit (beschikbare gebruikstijd) van oplaadbare batterijen vermindert elke keer dat ze door de laad- en ontlaadcyclus gaan. Om deze redenen, als oplaadbare batterijen hun volledige (originele) capaciteit niet kunnen bereiken, wordt dat beschouwd als normale slijtage en valt het daarom niet onder deze garantie.

Garantie voor batterijen van Dr. Battery

BattDepot.com garandeert dat onder normaal gebruik voor de duur van de beperkte productgarantieperiode het product dat je hebt gekocht, vrij is van gebreken aan de materialen of het vakmanschap. Voor de garantieperiode van drie (3) jaar/1.000 oplaadcycli (Dr. Battery Green Series Battery) of een periode van twee (2) jaar/800 oplaadcycli (Dr. Battery Advanced Pro Series Battery), zal BattDepot.com het product zonder kosten omruilen of herstellen. De beperkte productgarantie begint op de leveringsdatum van je originele factuur. Je dient als voorwaarde voor het ontvangen van garantie een aankoopbewijs te kunnen verstrekken. Verbroken garantieverzegeling zorgt ervoor dat alle garanties komen te vervallen. BattDepot.com behoudt zich het recht voor om vijftien procent (15%) restocking fee in rekening te brengen.

BattDepot.com biedt een beperkte garantie tegen abnormale afbraak voor oplaadbare batterijen voor een periode vanaf de leverdatum. Naar goeddunken van BattDepot.com zullen we de batterij na een grondige test die bedoeld is om te bepalen of de batterij in feite defect is repareren of vervangen. Let op dat aangezien oplaadbare batterijen herbruikbare producten zijn, de garantiedekking op oplaadbare batterijen is beperkt tot het niet in staat zijn om de lading te behouden (niet opladen).

De beperkte productgarantie betreft alleen een vervanging van onderdelen. Vervangende producten of onderdelen kunnen nieuwe en gebruikte materialen bevatten die gelijkwaardig zijn aan nieuwe producten of onderdelen met dezelfde prestatie en betrouwbaarheid. De term “zo goed als nieuw" in de context van BattDepot.com betekent gebruikte of gerenoveerde producten of onderdelen met dezelfde prestaties en betrouwbaarheid als nieuwe producten. Vervangende producten en onderdelen zijn gegarandeerd vrij te zijn van gebreken in materiaal of vakmanschap voor de rest van de beperkte productgarantieperiode van het product waarin ze worden vervangen of waarin ze zijn geïnstalleerd, afhankelijk van wat langer is.

Als BattDepot.com tijdens de garantieperiode een defect product ontvangt dat onder deze beperkte productgarantie valt, zal BattDepot.com naar goeddunken van BattDepot.com het product repareren of vervangen. Dit is jouw exclusieve oplossing voor defecte producten. BattDepot.com is niet verplicht om het defecte product te repareren of te vervangen totdat het teruggestuurd en getest is.

De maximale capaciteit van alle oplaadbare batterijen verlaagt, afhankelijk van de toepassingen en de gebruikspatronen met de tijd. Dit wordt als normaal beschouwd; daarom valt een wijziging van de batterijcapaciteit niet onder de garantie. Jouw batterij valt uitsluitend onder de garantie voor gebreken aan materialen of vakmanschap, die defecten veroorzaken. De levensduur van de batterij is niet gegarandeerd en hangt af van de productconfiguratie en het gebruik. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, applicaties die draaien, instellingen voor energiebeheer en productmodellen en functies.

Uitsluitingen

De beperkte productgarantie is niet van toepassing op gebruiksartikelen en geldt niet voor producten waarvan het serienummer en de BattDepot.com garantiesticker is verwijderd, beschadigd of defect is gebleken (a) als gevolg van ongeval, misbruik, onjuiste installatie, misbruik, schending inclusief nalatigheid of andere externe oorzaken, inclusief maar niet beperkt tot overmacht; (B) door gebruik buiten de aanbevolen gebruiksparameters, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, maximale temperaturen; (C) door onjuiste plaatsvoorbereiding, beheer of onderhoud; D) door verlies of schade onderweg; of (e) door wijziging of service door andere professionals dan die van BattDepot.com.

ALS VOORZORGSMAATREGEL TEGEN VERANDERING OF VERLIES VAN DATA, MOET JE PERIODIEK EEN BACK-UP MAKEN VAN DE DATA DIE OP DE HARDE SCHIJF STAAN OF OP ANDER OPSLAGMATERIAAL. VOORDAT JE EEN PRODUCT TERUGSTUURD VOOR SERVICE, MOET JE EEN BACK-UP MAKEN VAN DE GEGEVENS EN VERTROUWELIJKE, GEPATENTEERDE OF PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWIJDEREN. BATTDEPOT.COM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN OF VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF GEGEVENS OF VOOR HET HERSTELLEN VAN PROGRAMMA'S OF GEGEVENS.

Beperkingen

De oplossingen die in deze verklaring worden verstrekt zijn jouw enige en exclusieve oplossingen. Deze voorwaarden vervullen alle voorafgaande afspraken of vertegenwoordigingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in BattDepot.com verkoopliteratuur of advies, die jij door of namens BattDepot.com hebt ontvangen in verband met de aankoop van het product. Geen wijzigingen in de voorwaarden van deze beperkte garantie zijn geldig tenzij het schriftelijk kenbaar is gemaakt en ondertekend is door een gemachtigde vertegenwoordiger van het bedrijf.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, MET UITZONDERING VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, WAARBORGT BATTDEPOT.COM GEEN ANDERE GARANTIES, WAARBORGEN OF VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN IMPLICIETE WAARBORGEN VAN AANVAARDBARE KWALITEIT, VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, IS BATTDEPOT.COM NIET AANSPRAKELIJK VOOR GARANTIES, WAARBORGEN EN VOORWAARDEN ZOALS DIE HIER BESCHREVEN STAAN, MAAR NIET BEPERKT TOT EN GARANTIES, IMPLICIETE GARANTIES, WAARBORGEN EN VOORWAARDEN DIE DOOR DE WET ZIJN OPGESTELD EN DIE VAN TOEPAASING ZIJN OP DE TOEPASSELIJKE GARANTIEPERIODE.